انقلاب جهانی تكنولوژی

انقلاب جهانی تكنولوژینویسنده:فیلیپ آنتون و همكاران
مترجم: وحید وحیدی مطلق، عقیل ملکی فر
ناشر: كمیته مطالعات سیاست نانوتكنولوژی، دفتر همكاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری

يكي از مفيدترين كتابهايي كه طي سال‌هاي اخير پيرامون آينده فناوريهاي مورد استفاده بشر منتشر شده كتاب "انقلاب جهاني تكنولوژي" است كه روندهاي جهاني در بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، تكنولوژي مواد و هم افزايي آنها با تكنولوژي اطلاعات تا سال ۲۰۱۵ ميلادي را بررسي مي‌كند. اين كتاب توسط پژوهشگاه ملي تحقيقات دفاعي آمريكا (RAND) تهيه شده و كميته مطالعات سياست نانوتكنولوژي آن را ترجمه نموده است.
 به اعتقاد مؤلفين اين كتاب، زندگي در سال ۲۰۱۵ از هر منظري كه به آن نگاه كنيم با امروز تفاوت اساسي دارد و اين تفاوت از تأثير فزاينده "تكنولوژي چندرشته‌اي" بر شؤون گوناگون زندگي ناشي مي‌شود. هر چند آهنگ شتابناك توسعه و خط شكني‌هاي تكنولوژيك، پيش‌بيني آينده را بينهايت دشوار مي‌سازد، اما به نظر مي‌رسد كه وقوع انقلاب تكنولوژي در جهان، قطعي است. حوزه‌هاي اصلي وقوع اين انقلاب عبارتند از: ژنوميك، روش‌هاي درماني و دارويي، زيست‌پزشكي، فرآيند مهندسي مواد، مواد هوشمند، خوداسمبلي، نمونه‌سازي سريع، ساختمان‌ها، حمل‌ونقل، سيستم‌هاي انرژي، مواد نو، نانومواد، نانوتكنولوژي، ميكروسيستم‌ها و توليد مولكولي و نانوروبات‌ها كه براي هر يك از اين حوزه‌ها روند آتي در اين كتاب پيش‌بيني شده و اثرات آن بر روي ساير تكنولوژي‌ها بررسي گرديده است. هر چند متن كتاب در هر يك از مباحث تا حدودي تخصصي مي‌شود اما فهم آن براي علاقه‌مندان دشوار نيست و به دليل اهميت موضوع، مطالعه آن به همه دست‌اندركاران دانش و فن توصيه مي‌شود. اين كتاب در ۱۵۲ صفحه با تيراژ ۴۰۰۰ نسخه و به قيمت ۱۲۰۰۰ ريال انتشار يافته است.

You are here: Home برای اساتید و پژوهشگران انقلاب جهانی تكنولوژی